Dossier

 • Wykładowca akademicki, Trener, Coach - praktyk, Doradca biznesowy, Konsultant specjalizujący się w nabywaniu kompetencji i rozwoju wg najwyższych standardów trzeciego tysiąclecia, opartych na dowartościowaniu, w konwencji "doceń siebie, doceń swoje możliwości - zawsze można więcej, lepiej, inaczej".
 • Wieloletnie doświadczenie praktyczne na stanowiskach dyrektorskich (m.in.jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi; efekty pracy zaskutkowały przyznaniem - za kadencji Dyrektora - tytułu Pracodawcy Roku w rankingu Newsweek oraz Business Centre Club), edukacyjne na wyższych uczelniach (w większości studiach podyplomowych) oraz trenerskie (struktury biznesowe, rządowe, administracyjne i samorządowe).
 • Prekursor wprowadzania metod biznesowych do nauczania na studiach wyższych w Polsce (w ramach komercjalizacji wiedzy naukowej).
 • Wielokierunkowe wykształcenie - kilka dyplomów wyższych uczelni (SGH - Kolegium Gospodarki Światowej Warszawie; UW w Warszawie; AE w Krakowie) z zakresu m. in: wielozakresowego zarządzania wg standardów światowych XXI wieku, psychologii zachowań, etyki etc. kreatywności, samorzadu etc.
 • praktyk ERM, CSR, autorka wielu wdrożonych kodeksów etycznych;
 • doświadczenie z zakresu szkoleń, coachingow i wykładów akademickich dla audytorów, koordynatorów kontroli zarządczej, kontrolerów
 • Kilkanaście certyfikatów, również z udziałem tzw. "guru światowego zarządzania" (dyplom Trenera Phare, praktyka w Dusseldorfie)
 • Konsultant ds. Edukacji oraz ds. Polonii Światowego Kongresu Polaków.
 • Certyfikowany Human Resources Manager.
 • Przeszkolonych kilka tysięcy osób (struktury biznesowe, i samorządowe, ministerstwa, urzędy etc).


Dziękując wszystkim Uczestnikom za możliwość rozwoju, zapraszam na zajęcia i coachingi dot. wielowymiarowego zarządzania, psychologii zachowań, etyki, rozwoju etc.

Dziękuję również Osobom, które przekonały mnie do zawodu Coacha - Trenera:

 • Dr Jan Przewoźnik - Psycholog, Trener - Coach, były Mistrz Polski w rozgrywkach szachowych
 • Dr Dariusz Tarczyński – Psycholog biznesu
 • Marek Szurawski – Mistrz kreatywności