Elżbieta Maria Komorowska - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, NLP, Negocjacje, Obsługa, Komunikacja, Współpraca w zespole, Zarządzanie sobą w czasie

Świat zmienia się codziennie, nie co kilka lat. Wiedza jak każdy towar starzeje się, wymaga ciągłego uaktualniania.

Etyczne zarzšdzanie wspierajšce jakoœć i wizerunek - interaktywne warsztaty wspomagajace efektywne gospodarowanie budżetem na każdym szczeblu.

Służba BHP wsparciem odpowiedzialnego pracodawcy w zakreie motywacji, zdrowia bezpieczeństwa pracowników - standardy europejskie i œwiatowe zwiększajšce efektywnoœć.

Nowoczesny dtrektor - efekywnym menadżerem i etycznym przywódca

Savoire Vivre w biznesie - narzędziem wizerunku w relakcjach zawodowych i osobistych konwencji "uczyń
z nazwiska znak jakoœci"

Kierwonik zarzšdzajšcy zespołęm pracownikóe w okresie zmian - motywacyjne warsztaty dla zwiękdzenia ekektywnych działań w czasach poszukiwania oszczędnoœci

Coaching zdrowia emocjonalnego i fizycznego - interaktywne zajęcia wyzwalania potencjału do rozwoju
XXI wieku

 

Sukces Elżbieta Komorowska
Kom. 695 419 408
Tel. 022 672 79 91

E-mail: szkolenia@ekomorowska.pl
www.ekomorowska.pl

Polityka prywatności
 

 
Przykładowe Materiały
przekazywane Słuchaczom

Audiobooki

   
 


”Wyzwalanie pasji, talentu, energii u siebie i innych ” wg S.R. Coveya
przy dowartościowaniu każdego z uczestników, to nasze cele działania.

Elżbieta Maria Komorowska, stawiająca na nową, rozwojową generację menedżerów, którzy rozwijają siebie i innych w kimacie integracji i etyki, zaprasza do współpracy w ramach: szkoleń, coachingów, doradztwa z zakresu: rozwoju i zarządzania potencjałem pracowniczym, zespołami ludzkimi, sobą w czasie, zmianami, współpracy, komunikacji, NLP, negocjacji, prezentacji, przywództwa, delegowania i motywowania, sztuki wyrażania siebie, pracy z emocjami, technik wywierania wpływu, asertywności, obsługi trudnego klienta, motywacji, umiejętności menedżerskich, zarządzanie poprzez cele, etc.

Wykorzystując znaczny zasób wiedzy praktycznej, wypracowane modele integracyjne, mając na uwadze fakt, że dzisiejsze organizacje nie są strukturami statycznymi, wspieramy wprowadzanie i zarządzanie zmianami, reorganizacje i restrukturyzacje. Dbamy o to, by postępujące zmiany, poprzez działania koordynujące i harmonizujące zyskały akceptację załogi.

Wspomagamy kandydatów w kreowaniu wizerunku w wyborach do struktur samorządowych, parlamentarnych i biznesowych. Mamy wiele osiągnięć z tego zakresu. Kierujemy się zasadą Adama Naruszewicza, głoszącego, że:“Zawsze w zdolnych kraj polski ludzi obfitował, lecz ich nie użył, że ich nikt nie uszykował”.

W SIEDZIBIE PAŃSTWA FIRMY,
W KLIMACIE POZYTYWNYCH, DOWARTOŚCIOWUJĄCYCH EMOCJI
WSPIERAJĄCYCH WSPÓŁPRACĘ I KOMUNIKACJĘ,
WZBOGACIMY PAŃSTWA WIEDZĘ,

WYZWOLIMY POTENCJAŁ DO DALSZEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO.

Zaufało nam szereg firm. Zawsze podkreślana jest przyjazna, motywująco - integrująca atmosfera wyzwalająca potencjał, współczesna wiedza ( z zakresu zarządzania, organizacji, marketingu, psychologii, etyki, prawa pracy, psychoterapii, socjopsychologii etc) przełożona na język biznesu.

Wychodzimy z założenia, że dzisiejszy biznes i każda praca to przede wszystkim kontakty na różnych poziomach, w których wiedza merytoryczna nie wystarczy. Istotna jest sztuka wyrażania siebie, siła sprawcza słowa, gestu, emocji, szeroko pojętej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 W procesie współpracy od dopasowania ( wejścia w rezonans) do wywierania wpływu ( nakładanie odpowiednich narzędzi), poprzez przeprowadzanie przez stan emocjonalny ( od momentu rozpoczęcia do zakończenia ), liczy się asertywne podejście, które wymaga stałego dokształcania. Umiejętności z tego zakresu stają się podstawowym narzędziem codziennych kontaktów ,rozmów, negocjacji, mediacji. i prezentacji. W tym się specjalizujemy. Każde zajęcia wzbogacamy o pracę z emocjami i ze stresem.

Firma “Sukces” Elżbieta Komorowska wychodzi z założenia, że każdy może więcej, lepiej i efektywniej. Za najważniejsze narzędzie do osiągania sukcesu, uznajemy umysły pracowników. Wyzwolenie i wykorzystanie tego potencjału daje nieograniczone możliwości poprawy efektywności, obniżania kosztów i w konsekwencji zwiększania przychodów. Zarządzanie wiedzą pracowników staje się motorem innowacyjności i kreatywności firmy tylko wówczas kiedy wyznawane wartości i kultura sprzyjają odkryciu możliwości poprzez dowartościowanie, w większości pozafinansowe.

Aby narzędzia wywierania wpływu miały swoją moc, należy docenić siebie, innych; pracowników i swoje i umiejętności. Anthony Robbins, powiedział: “ Siła jest w nas samych”. Dlatego dowartościowanie każdego z uczestników jest naszą dewizą.

Wiedza praktyczna przekazana na warsztatach sprzyja rozwojowi. Potwierdza to wiele firm jakie nam zaufało i od których otrzymaliśmy pochlebne rekomendacje ( do wglądu na życzenie).

Współpraca z Nami, aktywizujące formy zajęć w siedzibie Państwa firmy, cenione przez Zarządy poszkoleniowe Raporty z kierunkami działań, , certyfikaty, umowy zawierane bezpośrednio z uznanym na rynku Trenerem, poradniki w formie skryptu umożliwiające dalsze pogłębianie wiedzy, to istotne atuty, pozwalające na osiąganie wysokich efektów przy zminimalizowanych nakładach.

Zajęcia w większości prowadzi Elżbieta Maria Komorowska -Trener (dyplom Trenera Phare, praktyka w Dusseldorfie ), coach – trener rozwoju osobistego, konsultant, doradca, praktyk z ugruntowanym przygotowaniem merytorycznym, wynikającym między innymi z wieloletniej praktyki zawodowej na stanowiskach dyrektorskich (również w korporacji ogólnopolskiej na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ) i edukacyjnej na wyższych uczelniach ( w tym także Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie ).

Przygotowanie merytoryczne potwierdzone kilkoma dyplomami (ekonomia, psychologia, zarządzanie na świecie, samorząd) wyższych uczelni (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa – Kolegium Gospodarki Światowej w Warszawie) i kilkunastoma certyfikatami ,również z udziałem tzw. “guru światowego zarządzania”. Certyfikowany Human Resources Manager. Autorka kliku książek, (w tym miedzy innymi: “Vademecum skutecznego działania”“ “Sukces wyborczy i zawodowy z elementami protokołu dyplomatycznego”), ponad 200 publikacji (dot. uwarunkowań sukcesu w konkurencyjnym rynku, zarządzania, efektywnego działania etc.)

Wieloletnie doświadczenie z zakresu szkoleń i coachingów

XXI wiek to czas zmian ale też nowych możliwości i rozwoju. W XIX wieku była eksponowana etyka zawodu, do sukcesu prowadził wysiłek i ekspresja siebie; w XX – etyka kariery, do sukcesu prowadziło wspinanie się po drabinie, którą postawili przed nami inni; wiek XXI to czas etyki rozwoju w której do sukcesu prowadzi współpraca i współudział na wszystkich płaszczyznach. Firma “Sukces” Elżbieta Komorowska stawia na nową, rozwojową generację menedżerów, którzy rozwijają siebie i innych w kimacie współpracy, przy kreowaniu zasad etyki..

 

Kontakt: E’mail: szkolenia@ekomorowska.pl

Prosimy o zapoznanie się z ofertą
Zapraszamy do współpracy
Gwarantujemy najwyższą jakość  i zadowolenie
Elżbieta Maria Komorowska
www.ekomorowska.pl


Sylwester